Ventura Julià
http://pereventura.blogspot.com
E_mail pventurajulia@gmail.com
     
     
 

Titulació Acadèmica de Graduat en Artes Aplicades per E.A.A.O.A. (Llotja) Barcelona
  Fundador de l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts (Girona)   - Director y Professor de la mateixa de 1977 a 1985 –
Membre de la Associació Cultural de Sant Joan les Fonts (Girona). Membre Honorari del The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art Miami (EEUU), etc.
Ha fet mes de seixanta exposicions individuals per Catalunya, Andorra, Espanya, França, Itàlia, Estats Units.
També ha estat premiat amb unes quaranta ocasions, Amb la medalla d’or de la Diputació de Girona, aixi com també a Figueres, Banyoles, Palamós, Barcelona etc. A França a Argelés, Naintré, Congac, Nantes, etc. A Itàlia, a Nàpols, Pisa, Verona, etc.
Te obra seva a : Consell de Europa a Estrasburg, Diputació de Barcelona, Pinacoteca Futbol Club Barcelona, Museu de La Garrotxa. Museu d’Art de Girona. Museu de Vada (Livorno), The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art. Miami (EEUU), Consell General dels Pirineus Orientals.(França) També a Ajuntaments de Catalunya i França..

L’artista Ventura Julià acredita posseir una capacitat de síntesi sorprenent, un estrany poder de suggerir idees, pensaments, sensacions, a través dels més mínims recursos expressius. Les seves obres tenen misteri i tenen grandesa. En elles resideix una estranya morbidesa, una sensació de serenitat, d'equilibri i al mateix temps d'acusada placidesa i de silenci. Emotives, subjugants, líriques fins el mes petit detall creiem que son les obres de Ventura Julià realitzades amb dots sens dubte excepcionals. ( Eugeni Molero)